– Altid god behandling

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Amager Massage og Zoneterapi (“Amager Massage og Zoneterapi, amoz.dk”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Amager Massage og Zoneterapis hjemmeside, www.amagermassageogzoneterapi.dk eller Amoz.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Amager Massage og Zoneterapi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Amager Massage og Zoneterapi kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FOR-MÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søge-termer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du booker en behandling eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om hvilke behandlinger, du bestiller.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere den behandling, som du har booket. Dine oplysninger om booking af behandlinger kan vi også opbevare for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, behandling og behandlingsforløb kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet booking af tider via www.amoz.dk / amagermassageogzoneterapi.dk. Denne eksterne samarbejdspartner er Terapeutbooking.dk. Vælger du at booke en behandling gennem Terapeutbooking, bliver Terapeut-booking.dk databehandler for de afgivne oplysninger. Denne virksomhed er databehandler under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlen må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandleren, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Terapeutbooking.dk

Strandlodsvej 44, 3. sal

2300 København S, Denmark

kontakt@terapeutbooking.dk

3.2 Det er udelukkende Amager Massage og Zoneterapi, der benytter personoplysningerne og bruges udelukkende til behandling af klienter herunder tilrettelæggelse af behandling jævnfør reglerne i persondatalovens §§ 5, 6, 7 og 8.

4. DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1 Indsigtsretten samt retten til berigtigelse og sletning.

Du kan til hver en tid kræve indsigt i dine informationer. Du kan til enhver tid rette i de opbevarede informationer. Du kan samtidig til enhver tid kræve dine informationer slettet. Dette gøres ved at skrive en mail til shanna@amoz.dk

4.2 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Dette gøres ved at kontakte Amager Massage og Zoneterapi via mail på shanna@amoz.dk

4.3 Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over indsamlingen af information, kan dette gøres hos den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet. Du kan kontakte datatilsynet på følgende måde:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

5. SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet i forbindelse med bookinger via Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget din booking. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. SAMTYKKE

7.1 Samtykke til opbevaring af persondata gives ved booking af behandling.

7.2 Personen, som giver samtykke til, at personoplysninger opbevares hos Amager Massage og Zoneterapi via tredjepart, skal være fyldt 16 år. Hvis personen, som skal behandles, er under 16 år, skal en værge eller forældre give samtykke.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Amager Massage og Zoneterapier dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Amager Massage og Zoneterapi

Holmbladsgade 18

2300 København S

E-mail: shanna@amoz.dk

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.