– Altid god behandling

Regression betyder at ”gå tilbage”, og det er netop, hvad du gør i denne terapiform i et forsøg på at ændre negative handlingsmønstre. Hos Amager Massage og Zoneterapi vil du inden terapisessionen starter blive spurgt indtil, hvad du ønsker at få hjælp med. Der vil altid blive taget udgangspunkt i din nuværende situation – hvilke negative følelser og frustrationer, du oplever dagligt.

Under selve regressionen ligger du helt afslappet på en briks. Du bruger cirka 10-15 minutter til at komme i et meditativ stadie – ligesom ved hypnose. Du vil nu blive guidet ind i din underbevidsthed; tilbage til fortiden – til det tidspunkt hvor årsagen til gentagelserne i dit adfærdsmønster begyndte, men som er blevet fortrængt af din overbevisthed.  Det kan være ved din fødsel, i bestemt sted i dette liv eller i et tidligere liv. Du vil se eller fornemme tidligere hændelser og følelserne knyttet til den hændelse.

regressionsterapi amager

Regressionsterapien er en slags samtaleterapi – det er dig der bestemmer, hvor du skal hen, og hvad du vil tale om og opleve. Terapeuten spørger for eksempel, hvor du er, og hvor gammel du er, og du bestemmer selv, hvad du vil fortælle. Du bestemmer fuldt ud forløbet og hvor langt, du vil gå – vi er her blot til at guide og vejlede dig gennem forløbet.

Regressionen var cirka 1 ½ til 2 timer.

Regressionen bliver optaget på en lydfil, så du altid kan høre det igen.

Hvad er regressionsterapi godt for  

Hvis du i dag har nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønster eller reaktioner, kan det have rod i fortiden. Det kan for eksempel være hvis du tænker ”jeg duer ikke til noget”. Eller det kan være en hændelse du aldrig har fået bearbejdet, et traume, der derfor bliver ved med at gentage sig. Gentagelserne vil forsætte, indtil du tager hændelsen alvorligt og gør op med din fortid. Regressionsterapi vil sætte fokus på de følelser og handlinger, du i dag bliver styret af. Regressionsterapien sætter fokus på et specifikt problem, som dagligt hæmmer dit liv – du er måske bange for åbne pladser, og giver dig indsigt i hvorfor og hvordan, problemet er opstået, lige meget op det er opstået i din barndom, fosterstadiet eller i et tidligere liv. 

Fordele ved regressionsterapi.

Ved regressionsterapi vil du få en ny indsigt omkring dig selv og på denne måde få gjort op med de adfærdsmønstre, som har skabt udfordringer eller holdt dig tilbage i din hverdag. Regressionsterapi er altså et værktøj til at vinde kampen over angst, negative følelser og måske depression.  Terapien er altså velegnet til personlig udvikling og til at opnå større selvforståelse.

Regression kan med fordel benyttes som terapi, da terapien går direkte til roden af et problem: hvorfor og hvordan, det er opstået.  – og giver dig værktøjet til at løse det. Det er dig der finder svarene, som ofte er udrensende. Efter en session føler mange sig lettere og med mere overskud. Negative følelser bliver erstattet med positive følelser.

Du kan naturligvis også benytte regressionsterapi, hvis du blot er nysgerrig om, hvorvidt du har haft et tidligere liv. Lige meget om du tror på reinkarnation eller ej, vil terapien ikke desto mindre guide dig til en større selvforståelse og væk fra de negative handlingsmønstre.